ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 28, 2018

ಆಸೆಬುರುಕ ನಾಯಿ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಗೂಗಲ್

ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಲುಬಿನ ತುಂಡೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ನಾಯಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಟಿತು. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಬಂದಿತು. ಆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತು.

ಆಗ ನಾಯಿ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ನಾಯಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಲುಬಿನ ತುಂಡು ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿತು. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಯಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮೂಳೆಯ ಮೇಲೂ ನಾಯಿಗೆ ಆಸೆಯಾಯಿತು. ದುರಾಸೆಯಿಂದ ನಾಯಿ ನೀರಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕೆ 'ಬೌ ಬೌ' ಎಂದು ಬೊಗಳಿಬಿಟ್ಟಿತು.

ಬೊಗಳಿದ ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲುಬಿನ ತುಂಡು ಫಟ್ಟೆಂದು ಜಾರಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ನಾಯಿ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿ, ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿ ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಅತ್ತಿತ್ತ ಮೂಳೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿತು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಎಲುಬಿನ ತುಂಡು ಎಲ್ಲೋ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾಯಿಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ನಿರಾಸೆಯಾದ ನಾಯಿಯ ಮೋರೆ ಸಪ್ಪಗಾಯಿತು. ಏನೂ ತೋಚದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಿತು.

ಅತಿಯಾಸೆ ಗತಿಕೇಡು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಿರುಪರಿಚಯ
ಕುಮಾರಿ. ಮಂಜುಳ, ಬಿ.

7ನೇ ತರಗತಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,
ಇಟಕದಿಬ್ಬನ ಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

Blog  |  Facebook  |  Twitter

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ