ಬುಧವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 14, 2018

ಮೈಗಳ್ಳ ಕೋಗಿಲೆ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಗೂಗಲ್

ಒಂದು ಊರಿತ್ತು. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಆಲದ ಮರವಿತ್ತು. ಆ ಆಲದ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಗೆ ವಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಗೆಯು ದಿನಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಿಕ್ಕಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿಂದು ಗೂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು.

ಒಂದು ದಿನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ. ಕಾಗೆಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂದು ತನ್ನ ಗೂಡಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು.

ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಾಗೆಯು ತನ್ನ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿತು. ಒಂದು ದಿನ ಸೋಮಾರಿ ಕೋಗಿಲೆಯು ಕಾಗೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆಯ ಗೂಡಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು.

ಕಾಗೆ ತನ್ನ ಗೂಡಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದವರೆಗೆ ಕಾಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕಾವು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಡೆದು ಮರಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದವು. ನೋಡಲು ಎಲ್ಲ ಮರಿಗಳೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದವು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕಾಗೆ ಮರಿಗಳು ಕಾ.. ಕಾ.. ಎನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಕೋಗಿಲೆ ಮರಿಗೆ ಕಾ.. ಕಾ.. ಎನ್ನಲು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕುಕ್ಕಲು ಹೋದಾಗ ಕೋಗಿಲೆ ಬಂದು ಅದರ ಮರಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಿರುಪರಿಚಯ
ಕುಮಾರಿ. ಚೈತ್ರ, ಆರ್.

7ನೇ ತರಗತಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,
ಇಟಕದಿಬ್ಬನ ಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

Blog  |  Facebook  |  Twitter

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ