ಗುರುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 8, 2018

ಸ್ನೇಹಲೋಕ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಗೂಗಲ್

ಗಿಳಿ ಪಂಜರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ
ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಮರೆತರೂ
ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾಗದು.

ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮರೆಯಬಹುದು
ಆದರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

ದೇವತೆಗಳು ಬಯಸಿದ್ದು ದೇವಲೋಕ
ಅಸುರರು ಬಯಸಿದ್ದು ಅಸುರಲೋಕ
ಆದರೆ ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಲೋಕ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಿರುಪರಿಚಯ
ಕುಮಾರಿ. ದಿವ್ಯ

7ನೇ ತರಗತಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,
ಇಟಕದಿಬ್ಬನ ಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

Blog  |  Facebook  |  Twitter

3 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: