ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 17, 2018

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಗೂಗಲ್


ಅಪ್ಪನೂ ನೀನೆ, ಅಮ್ಮನೂ ನೀನೆ
ನನ್ನ ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವ ಒಳ್ಳೆ ಕುರುಬನೂ ನೀನೆ
ಯೇಸಯ್ಯಾ..

ಅನಾಥನು ನಾನು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ?
ದರಿದ್ರನು ನಾನು, ಏನು ಮಾಡಲಿ?
ನನಗ್ಯಾರೂ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನ್ನನು ತೊರೆಯದಿರು
ಯೇಸಯ್ಯಾ..

ಗತಿಹೀನನು ನಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ
ಬಲಹೀನನು ನಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ನನ್ನನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ
ನಾನಾದರೂ ನಿನ್ನಲೇ ಭರವಸೆಯ ಇಟ್ಟಿರುವೆ
ಯೇಸಯ್ಯಾ..

ಕರೆದಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ, ನಾನದನು ಮರೆಯುವೆನೆ?
ನನ್ನ ಆಸೆಯೂ ಅದೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ
ಬೇರೇನೂ ಬೇಡ ತಂದೆ, ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸು
ಯೇಸಯ್ಯಾ..

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಿರುಪರಿಚಯ
ಮಾಸ್ಟರ್. ಸುರೇಶ, ಎಸ್.

7ನೇ ತರಗತಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,
ಇಟಕದಿಬ್ಬನ ಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

Blog  |  Facebook  |  Twitter

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ