ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 20, 2018

ತಾಯಿ ಶಾರದೆ

ಓ ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀನು
ನಮ್ಮ ಬಳಿ ನೀನು ಬಾರಮ್ಮ
ನಿನ್ನನ್ನು ಹೃದಯಾಳದಿಂದ ಬೇಡುವೆನಮ್ಮ.

ನಿತ್ಯ ಶುಕ್ರವಾರ ನಿನ್ನನ್ನು
ನಾವು ಪೂಜಿಸುವೆವಮ್ಮ
ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡು ದೇವಿ
ಅಕ್ಷರವ ಕಲಿಸಮ್ಮ.

ಪಾಠ ಶಾಲೆಯೇ ತಾಯಿ
ನಿನ್ನ ಮಂದಿರವಮ್ಮ
ಆ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನಯ ಮೂರ್ತಿ ಸುಂದರವಮ್ಮ.

ರತ್ನದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ
ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು
ಆಲಿಸಮ್ಮಾ, ನಮ್ಮನು ಪಾಲಿಸಮ್ಮ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಿರುಪರಿಚಯ
ಕುಮಾರಿ. ಲೀಲಾವತಿ

6ನೇ ತರಗತಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,
ಇಟಕದಿಬ್ಬನ ಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

Blog  |  Facebook  |  Twitter

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ