ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 18, 2018

ಚುಟುಕಗಳು

ಮುಳ್ಳಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೂವಿರುವಂತೆ
ನೀರಿನ ಮಧ್ಯೆ ಮೀನಿರುವಂತೆ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚಂದ್ರನಿರುವಂತೆ
ಹಾಲಿನಂತಹ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಈ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ನೆನಪಿರಲಿ.

* * *

ಹಾಲು ಕಪ್ಪಗಾಗುವವರೆಗೂ
ಕಾಗೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವವರೆಗೂ
ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಸೇರುವವರೆಗೂ
ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ
ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಆಗಿರಲಿ.

* * *

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ
ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಎರಡು ವರ್ಷ
ಡಿಗ್ರಿ ಮೂರು ವರ್ಷ
ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ ನೂರಾರು ವರ್ಷ.

* * *

ಭೂಮಿ ತುಂಬ ಜೀವಿಗಳು
ಆಕಾಶದ ತುಂಬ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
ಸಮುದ್ರದ ತುಂಬ ಅಲೆಗಳು
ನನ್ನ ಹೃದಯದ ತುಂಬ
ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಿರುಪರಿಚಯ
ಕುಮಾರಿ. ಭವ್ಯ

6ನೇ ತರಗತಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,
ಇಟಕದಿಬ್ಬನ ಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

Blog  |  Facebook  |  Twitter

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ