ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 6, 2018

ಮಂಗನ ನ್ಯಾಯ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : ಗೂಗಲ್

ಒಮ್ಮೆ ಎರಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕದ್ದವು. ಕದ್ದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದವು. ಹಂಚುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಎರಡೂ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ಮಾಡತೊಡಗಿದವು.

ಇದನ್ನು ನೊಡುತ್ತಾ ಹತ್ತಿರದ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಮಂಗವು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ‘ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವು. ಮಂಗವು ಎಲ್ಲಾ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ತಂದು ಇದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಕ್ಕಡಿಯ ಎರಡೂ ಬಟ್ಟಲುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿತು. ಒಂದು ಒಟ್ಟಲು ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿತು. ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಂಗ ತಿಂದಿತು. ಆಗ ಮೇಲೆ ಏರಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟಲು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಈಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿಂದಿತು.

ಹೀಗೆ ಮಂಗವು ಆ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲೊಮ್ಮೆ, ಈ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಬೆಣ್ಣೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿತು. ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದೆಂದು ಕುಳಿತ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಂಗವು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಿಂದು ಖಾಲಿಮಾಡಿತು. ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟೂ ಬೆಣ್ಣೆ ಸಿಗದೇ ನಿರಾಶೆಯಾದವು. ಮಂಗ ಖುಷಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಮೆತ್ತಿದ್ದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ ಮರ ಏರಿತು.

ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಲಾಭ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಿರುಪರಿಚಯ
ಕುಮಾರಿ. ಪವಿತ್ರ

6ನೇ ತರಗತಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,
ಇಟಕದಿಬ್ಬನ ಹಳ್ಳಿ, ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

Blog  |  Facebook  |  Twitter

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: