ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 25, 2017

ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳು


ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : Google
 1. ಮಾಧ್ಯಮದ ಅರಿವ ಹಕ್ಕು
 2. ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು
 3. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಕ್ಕು
 4. ದತ್ತು ಹೋಗುವ ಹಕ್ಕು
 5. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹಕ್ಕು
 6. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಹೋಗುವ ಹಕ್ಕು
 7. ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕು
 8. ಮನರಂಜನೆಯ ಹಕ್ಕು
 9. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಹಕ್ಕು
 10. ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹಕ್ಕು
 11. ವಿಕಾಸಹೊಂದುವ ಹಕ್ಕು
 12. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ಹಕ್ಕು
 13. ಕಾನೂನು ತಿಳಿಯುವ ಹಕ್ಕು
 14. ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹಕ್ಕು
 15. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು
 16. ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು
 17. ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕು
 18. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಹಕ್ಕು
 19. ಸಂಘಟಿತರಾಗುವ ಹಕ್ಕು
 20. ಏಕಾಂತವಾಗಿರುವ ಹಕ್ಕು
 21. ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು
 22. ಆಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು
 23. ಹೆಸರು ಹೊಂದುವ ಹಕ್ಕು
 24. ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕು
 25. ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಹಕ್ಕು    
 26. ಸ್ವಾಯತ್ರತೆ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು
 27. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು
 28. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಕ್ಕು
 29. ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು
 30. ಮಾರಾಟ ಬಂಧನ ವಿರೋಧಿಸುವ ಹಕ್ಕು
 31. ಆರೋಗ್ಯದ ಹಕ್ಕು
 32. ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕು
 33. ಸೂಕ್ತ ಜೀವನದ ಹಕ್ಕು
 34. ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಹಕ್ಕು
 35. ಕ್ರೀಡಾ ಹಕ್ಕು
 36. ಅನುಕರಣೆಯ ಹಕ್ಕು
 37. ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಹೊಂದುವ ಹಕ್ಕು
 38. ಶಿಶು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಹಕ್ಕು
 39. ಭಾಷೆಯ ಹಕ್ಕು
 40. ಸ್ವಕೀಯತೆಯ
 41. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಕ್ಕು.

( ಬರೆಹದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ )

ಲೇಖಕರ ಕಿರುಪರಿಚಯ
ಕುಮಾರಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಆರ್.

6ನೇ ತರಗತಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ
ಓಬಳಾಪುರ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ.

Blog  |  Facebook  |  Twitter

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ