ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12, 2017

ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿಯ ಬಿಗ್ಗೆ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : Google
ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಪಕ್ಷಿ. ನವಿಲು ಪಾವೋಕ್ರಿಸ್ಪೇಟಸ್ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪಕ್ಷಿ. ಗಂಡು ನವಿಲಿನ ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾದ ಬಾಲ ದರ ಆಕರ್ಷಣೆ. ನವಿಲಿನ ಗರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆಕೃತಿಯ ಮಚ್ಚೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಹಂಸ ಗಾತ್ರದ ನೀಳ ಕೊರಳಿನ ಪಕ್ಷಿ. ತನ್ನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಬೀಸಣಿಕೆಯಂತೆ ಬಿಚ್ಚಿ, ಹರಡಿ ನರ್ತಿಸುವುದು ನಯನ ಮನೋಹರ ದೃಶ್ಯ.
ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ : Google
ನವಿಲುಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಹೊತ್ತು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬೇಟೆಗೆ ಹೊರಡುವ ನವಿಲುಗಳು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ನನಗೆ ನವಿಲು ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನವಿಲುಗಳಿವೆ.

( ಬರೆಹದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ )

ಲೇಖಕರ ಕಿರುಪರಿಚಯ
ಕುಮಾರಿ. ಸುಚಿತ

6ನೇ ತರಗತಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ
ಓಬಳಾಪುರ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ.

Blog  |  Facebook  |  Twitter

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌: