ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 18, 2017

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ

ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಓಬಳಾಪುರ.

ಶಾಲೆ ಎಂದರೆ ದೇವಾಲಯವಿದ್ದಂತೆ. ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಶಾಲೆ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ತರತರದ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ತರತರ ಹಣ್ಣುಗಳು, ನೆರಳು ಕೊಡುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೆ ಜನರು ಬರದಂತೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು.

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ರಾಕ್ ಇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಇವೆ.

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ "ನೂರು ಬಲವಾದ ಕೈಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದೇ ಮೆದುಳು ಶ್ರೇಷ್ಠ" ಎಂದು ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು "ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಡಿ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ "ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 9 ಕೊಠಡಿಗಳು ಇವೆ. ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ದಾನಿಗಳು ಡೆಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಟ್ಟೆ ಲೋಟಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.

ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೇವೆ.

( ಬರೆಹದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರಿ )

ಲೇಖಕರ ಕಿರುಪರಿಚಯ
ಕುಮಾರಿ. ಅನಿತ, ಎಸ್. ಕೆ.

8ನೇ ತರಗತಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ
ಓಬಳಾಪುರ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ.

Blog  |  Facebook  |  Twitter