ಭಾನುವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 24, 2019

ನೀನಾಗು..

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ವಿಕಿ-ಹೌ

ನೀ..
ಬೀಸೋ ಗಾಳಿಯಾಗು
ಹರಿವ ನೀರಿನಂತಾಗು
ಜಗದಿ ಪಾದರಸದಂತಾಗು
ಅಂತೆ ಕಂತೆಯ ಬಲೆಗೆ ಸಿಗದಿರು
ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಿಗದಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರು
ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊ
ನಿನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ತೋರಿಸು
ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಣ್ಣಾಗು
ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾಗು
ತಾನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುವೆ
ಎಂಬ ಧೈರ್ಯವುಳ್ಳವಳಾಗು..

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಿರುಪರಿಚಯ
ಅನನ್ಯ, ಆರ್.

7ನೇ ತರಗತಿ
ಜ್ಯೋತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ,
ಹೆಸರಘಟ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

Blog  |  Facebook  |  Twitter

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ