ಶನಿವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 19, 2016

ರೂಪದರ್ಶಿ - ಕೆ. ವಿ. ಅಯ್ಯರ್

ರೂಪದರ್ಶಿ - ಕೆ. ವಿ. ಐಯ್ಯರ್

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ರೂಪದರ್ಶಿ
ಲೇಖಕರು: ಕೆ. ವಿ. ಅಯ್ಯರ್
ಪ್ರಕಾಶಕರು: ವಸಂತ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹತ್ತನೇ 'ಬಿ' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಪ್ರಧಮ ಮುದ್ರಣ: 1950
ಐ.ಎಸ್.ಬಿ.ಎನ್.: 978-93-8305248-6


ಪುಸ್ತಕ ಕುರಿತು: 1942ನೆಯ ಇಸವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರವಾದ Reader's Digest ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ The Face of Judas Inscariot ಎಂದು, ಮುಕ್ಕಾಲು ಪುಟದಷ್ಟು ಒಂದು ಕತೆ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಎರಡೇ: ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಂತ ಶಿಲ್ಪಿ, ಅವನಿಗೆ ರೂಪದರ್ಶಿ (Model) ಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕದ ಒಬ್ಬ ಬೀದಿಯ ಹುಡುಗ. ಕತೆಯೂ ಬಹು ಚಿಕ್ಕದು. ಅದನ್ನು ಓದಿದಾಗ 'ಕಥಾವಸ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿರುವ ಇದನ್ನು ಎಂಟು ಹತ್ತು ಪುಟಗಳ ಪುಟ್ಟ ಕತೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು' ಎನ್ನಿಸಿತು. ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದಾಗ, ಹೀಗೆ, ಈಗ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಗೇ ಬೆಳೆಯಿತು; ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಲಿ ಲೇಖನಿಗಾಗಲಿ ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ, ಕತೆ ಈ ರೂಪ ತಾಳಿತು. ಮೂಲದಲ್ಲಿನ 'ಶಿಲ್ಪಿ' ಮತ್ತು ಅವನ 'ರೂಪದರ್ಶಿ' ಹೊರತು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳೂ ನನ್ನ ಮನಃ ಸೃಷ್ಟಿ. ಯಾವೊಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕತೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲದೆಂಬುದನ್ನೂ ನಾನು ಅರಿಯೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲು ನನ್ನ ಭಾಷೆಗೆ, ಲೇಖನಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನೇನೂ ಸಾಲದಾಯಿತು. Reader's Digest ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕತೆಯ ತಲೆ ತುದಿಗೆ 'Who wrote this?' ಎಂದು ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ಕತೆಯನ್ನು ಓದಿದವರಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಹಾಗೇ ಎನಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಹೊಣೆ ನನ್ನದಲ್ಲ - ಈ ಬರಹವನ್ನು ಅಚ್ಚಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ, ಅಚ್ಚು ಮಾಡಿಸಿದ ಮಿತ್ರರು ಶ್ರೀ ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರದು. - ಕೆ. ವಿ. ಅಯ್ಯರ್.ಸಾಗರದಂತೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕ ಮಣಿರತ್ನಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅಭಿಲಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ